Zonterapi

Har du någon gång märkt att du har ömmande punkter på din kropp när du är sjuk? De ömma punkterna kan ligga långt från din sjukdomshärd. Dessa punkter kallas för reflexzoner. De återspeglar ett onormalt tillstånd någonstans i din kropp.

Som zonterapeut behandlar man de ömma zonerna på bl.a. fötterna och störningen i de sjuka organen återgår i regel till normal funktion. En helhetsbehandling är viktig att göra. Efterhand avtar smärtorna och kroppen sätter själv igång en läkningsprocess.

Behandlingen kan användas av människor i alla åldrar, som vill befrämja sin hälsa och höja sin livskvalitet. Zonterapi får ej ges åt:

Helsingin Sanomat 2017 "Monen vauvan pää litistyy syntymän jälkeen – vinokalloisuus on yleistynyt, kun kätkytkuolemien pelossa vauvoja nukutetaan selällään". Pröva zonterapi ifall ditt barn lider av detta.

BEHANDLINGAR