Fysioterapi

I fysioterapin görs en uppskattning av kundens hälsa, rörelse- samt funktionsförmåga och funktionsbegränsningar i dennes funktionsomgivning. Med uppskattningen som grund görs sedan en fysioterapiplan, som också följs. Kunden motiveras och handleds till att själv ta ansvar för sin egen hälsa, funktionsförmåga och främjandet av den på egen hand.

Fysio Ninja erbjuder:


I ledning av Fysio Ninjas sakkunniga fysioterapeut, får du färdigheten att själv förebygga och behandla problem i stöd- och rörelseorgan. I samband med uppskattningen fysioterapeuten gjort i början planeras ett träningsprogram, specificerat på varje enskilt problem/symptom.

Med fysioterapeutisk handledning och rådgivning försöker man främja kundens hälsa samt arbets- och funktionsförmåga. Handledningen och rådgivningen sker individuellt, ofta i samband med andra behandlingar eller terapeutiska övningar. Rådgivningen innefattar till exempel handledning för hemövningar eller arbetsergonomi.


BEHANDLINGAR