Fysioterapi2019-01-22T13:36:50+00:00
fysioterapia

FYSIOTERAPI

I fysioterapin görs en uppskattning av kundens hälsa, rörelse- samt funktionsförmåga och funktionsbegränsningar i dennes funktionsomgivning. Med uppskattningen som grund görs sedan en fysioterapiplan, som också följs. Kunden motiveras och handleds till att själv ta ansvar för sin egen hälsa, funktionsförmåga och främjandet av den på egen hand.

Fysio Ninja erbjuder:

  • fysioterapeutisk handledning och rådgivning
  • terapeutiska övningar
  • individuella konditions-program samt handledning
  • smärt- och symptombehandlingar
  • manuell terapi

I ledning av Fysio Ninjas sakkunniga fysioterapeut, får du färdigheten att själv förebygga och behandla problem i stöd- och rörelseorgan. I samband med uppskattningen fysioterapeuten gjort i början planeras ett träningsprogram, samt en vårdplan specificerat på varje enskilt problem/symptom.

Med fysioterapeutisk handledning och rådgivning försöker man främja kundens hälsa samt arbets- och funktionsförmåga. Handledningen och rådgivningen sker individuellt, ofta i samband med andra behandlingar eller terapeutiska övningar. Rådgivningen innefattar till exempel handledning för hemövningar eller arbetsergonomi.

PRISLISTA

Längd Pris
30 min 55 €
45 min 60 €
60 min 70 €
NÄTTIDSBESTÄLLNING

Vi har en skolad fysioterapeut som gärna tar emot er.

Ebe Lindahl
Ebe Lindahl
0400 472 132
eba.lindahl(at)fysioninja.fi

Sjukskötare, lymfaterapeut, zonterapeut, laservårdare

Bettina Heiskari (o.s. Lindahl)
Bettina Heiskari (o.s. Lindahl)
040 775 4048
bettina.heiskari(at)fysioninja.fi

Fysioterapeut, Personal Fysio Trainer, laservårdare, hot-stone massör

Thomas Lindahl
Thomas Lindahl
040 717 4828
thomas.lindahl(at)fysioninja.fi

Osteopat, idrottsmassör, klassisk massör, laservårdare

Atte Kauppi
Atte Kauppi
045 160 5515
atte.kauppi(at)fysioninja.fi

Osteopat, idrottsmassör, klassisk massör