Fysioterapia

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Asiakasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysio Ninja tarjoaa:


Fysioterapeutin asiantuntevassa ohjauksessa saat valmiudet ennaltaehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Alkututkimuksen perusteella suunnitellaan kuhunkin vaivaan sopiva harjoitusohjelma.

Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan yksilöllisesti, useimmiten muun hoidon tai terapeuttisen harjoittelun yhteydessä. Neuvonta käsittää esimerkiksi kotiharjoitteiden ohjaamista tai työtapoja koskevaa ergonomiaa.


HOITOMUODOT